Mannequinrenovering

Sprøjtelakering og maling af mannequiner

spray coating of mannequins


I mange tilfælde, kan det betale sig, af få butikkens mannequiner restaureret. Der er forskellige grader af slidtage og visse dele kan udskiftes. Mannequinens overflade slibes grundigt så ridser og ujævnheder fjernes. Herefter sprøjtelakerer vi den i vores eget værksted.


Du kan vælge mellem hundreder af farver. Valget er helt og holdent dit. Har du mere end en mannequin, kan du ringe og få et tilbud.


Prisen for en let renovering ligger mellem 500 - 800 kr. Du kan læse mere om hvordan laver en mannequinrenovering i næste afsnit.

Garanti på mannequinlakeringen


Vores malerværksten har igennem tiderne males rigtig mange mannequiner og er i dag en selvstændig virksomhed. Vi samarbejder med Corflex der yder danmarks bedste garanti på mannequinrenovering.l

Tilbud på maling af mannequiner


DU kan nemt få overblik over hvad det vil koste dig at af sprøjtelakeret dine mannequiner. Ring på32772242 og få prisen samme dag. VI maler gerne større serier til varehuse m.fl.

Spray coating of mannequins


In many cases, it may pay off to have the store's mannequins repainted. There are different degrees of parts can be replaced. The surface of the mannequin is thoroughly sanded to remove scratches and irregularities. Then we paint it in our own workshop.


You can choose from hundreds of colors. The choice is entirely yours. If you have more than one mannequin, you can call and get an special offer.


The price for a light renovation is between 500 - 800 DKK. You can read more about how to make a mannequin renovation in the next section.


This can be a very good solution, because the finish, no matter how the mannequins looked before, are as expemsive models.


Warranty on mannequin painting


Our paintwork has, over the years, been painted very many mannequins and is today an independent company. We cooperate with Corflex, which provides Denmark's best guarantee on mannequin renovation.

The image is computermade, and not a sample og our work with spraycoating.

mannequindukker.dk - CVR nummer 32772242 - telefon 54856457 kontakt@mannequindukker.dk

UA-138876266-1